stała współpraca dla biznesów online

Stała współpraca oznacza długoterminową współpracę. Podpisując umowę decydujesz się na współpracę co najmniej 12 miesięczną.

Zasady współpracy oraz zakres jej działania ustalamy w trakcie rozmowy telefonicznej bądź online.

Po rozmowie wysyłam podsumowanie naszych ustaleń mailem, po Twojej akceptacji podpisujemy niezbędne dokumenty i zaczynam działać!

Sprawdź jak mogę Ci pomóc!

zarządzanie projektami

 • tworzenie harmonogramu zadań projektu w dedykowanym narzędziu,
 • koordynacja realizacji planu od początku aż do zakończenia projektu,
 • wyznaczanie priorytetów oraz kluczowych etapów i działań,
 • monitorowanie założonego budżetu, czasu oraz zakresu działań,
 • nadzorowanie pracy zespołu,
 • raportowanie postępów na każdym etapie projektu,
 • regularna aktualizacja projektu/ów wobec napotkanych wyzwań

wsparcie i obsługa klienta

 • opieka nad klientami partnerów biznesowych,
 • obsługa ustalonych kanałów komunikacji z klientem (np. e-mail, messenger, whatsApp, telefon, itd.),
 • wsparcie techniczne klientów w zakresie napotykanych wyzwań np. problemy z logowaniem do platform szkoleniowych, problemy z pobieraniem produktów/materiałów szkoleniowych, itd.
 • poszukiwanie rozwiązań usprawniających obsługę klienta i eliminujących najczęściej spotykane problemy,
 • automatyzacja procesów z uważnością na klientów marki,
 • aktualizowanie / projektowanie ścieżek klientów

co zyskasz wybierając stałą współpracę?

zarządzanie projektami

→ nadzór nad pracą Twojego zespołu,

→ wdrażasz swoje pomysły biznesowe w życie, realizujesz cele, tym samym rozwijasz swój biznes,

→ otrzymujesz wsparcie i pełne zaangażowanie – Twoje projekty traktuję jak swoje, dążę do ich realizacji,

→ nie ponosisz kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika oraz organizacją stanowiska pracy,

→ rozliczamy się w formie ryczałtu lub stawki godzinowej,

→ wystawiam faktury VAT, które możesz wrzucić w koszty jeśli jesteś płatnikiem VAT.

wsparcie i obsługa klienta

→ kompleksową obsługę Twoich klientów,

→ audyt obsługi klienta pod kątem spójności komunikacji, używanych narzędzi oraz procedur,

→ propozycję i wdrożenie rozwiązań, które ułatwią pracę (na podstawie audytu),

→ rozwiązania dbające o utrzymanie dobrych relacji z Twoimi klientami,

→ rozliczamy się w formie ryczałtu lub stawki godzinowej,

→ wystawiam faktury VAT, które możesz wrzucić w koszty jeśli jesteś płatnikiem VAT.

pytania i odpowiedzi

Stała współpraca to współpraca długofalowa, minimum roczna.

Nie. Nie pracuję na wyłączność.

Wszystko zależy od indywidualnych ustaleń naszej współpracy. Zazwyczaj na stałe współpracuję z 2-3 klientami jednocześnie.

Przy stałej współpracy rozliczam się w formie stawki godzinowej (płacisz za czas, który poświęcam na pracę nad Twoimi projektami) lub w formie ryczałtu (stała stawka miesięczna).

Oczywiście, na początku ustalamy szczegóły współpracy, w tym sposób raportowania lub ewidencjonowania godzin pracy. Najczęściej klientki otrzymują dostęp do narzędzia Toggl, gdzie na bieżąco mogą monitorować mój czas pracy nad ich projektami. Innym sposobem jest cykliczne (tygodniowe lub miesięczne) wysyłanie raportu czasu pracy e-mailem lub wypełnianie czasu pracy w arkuszu Google.

Najczęściej dostosowuję się do klientów (korzystam z tych narzędzi, z których oni korzystają). Jeśli widzę potrzebę wprowadzenia jakiegoś narzędzia lub zmiany obecnie stosowanego, proponuję je klientowi.

Moim celem jest wsparcie, ale również, a może przede wszystkim, zoptymalizowanie i usprawnienie pracy moich klientów.